Metin2 private server

Baria Metin2 Server

Metin2 server

Server Game Category: Metin2 private servers

Server Game Type: NewSchool

Created on:

Baria Metin2 Server

Hit: 1143 Vote: 0

Vote!: +1 Vote ↑
Add Banner Code: Banner code page

Baria Metin2 Server: Baria fun server Runen-System - Neue Maps - Schulterband-System Max. 175 Level (leicht zu erreichen) Neues Enhancer-System - Erfolgs-System389 metin2 pvp server best game metin2 pvp servers.

Baria Metin2 Server İnformations

Max. 175 Level (leicht zu erreichen) - Newschool - Neues Enhancer-System - Erfolgs-System - Neues Equipment - Neue Waffen - Neue Rüstungen - Sammler-Questreihe - Runen-System - Neue Maps - Schulterband-System
 
dziś zostanie wprowadzona aktualizacja:

    Poprawiono działanie listy dostępnych gildii
    Wszystkie bonusy KAŻDEJ postaci zostały usunięte
    Możliwość odbioru bonusów za misję u Baek-Go (pamiętajcie, że za osiągnięcia także otrzymujecie bonusy)
    Zmniejszono maksymalną prędkość ruchu u Archera
    Wpływ na sortowanie itemków w wyszukiwarce będą miały takie kwestie jak: cena i ilość przedmiotów
    Poprawiono widoczność niektórych petów
    Usunięto wszystkie przetopy z pasów i zablokowano ich wkładanie
    Wyłączono setki na wojnach gildii
    Zablokowano drop owoców nawojnach
    Wachlarz na 1. Lv nie będzie miał już średnich obrażeń
    Dodano do IS Zwój Zmiany Profesji do 175. poziomu
    Dodano do IS Zwój Zmiany Nazwy
    Dodano Runy do ItemShop (wszystko na prośbę graczy)
    Poprawiono ranking Gildii na stronie
    Lekka poprawka daggera
    Dodano Autopickup w opcjach gry

Wasza Administracja

Homepage Game Website: http://baria.pl


Metin2 top Servers

Top 100 Metin2 private servers ordered by most popular.International Metin2 private server ranking.Add your Metin2 private server to our toplist and get new players.

İmportant Note!

Copyright © metin2pvpserverler.biz. All rights reserved. Ranking the best Metin2 Private server. Metin2 Private server is a abbreviation for Private Server. Metin2 is a trademark of Ymir Webzen.We have no affiliation or relationship with them. This is a Metin2 Private Server Toplist for Metin2 P Servers. metin2pvpserverler.biz is not associated in any way with Ymir, Gameforge or any Metin2 publisher.